Draincleaner Hurricane

jarenlang onderhoudsarm reinigen van drainagebuizen.

De voordelen van drainage in het land of in de kas kent u natuurlijk. Uw gewassen groeien beter en de werkomstandigheden bij zaaibedbereiding en oogst zijn optimaal. Homburg Draincleaners zijn veilig omdat ze een lage waterdruk van slechts 10 à 12 bar gebruiken. De extreem stevige HPE slang wordt in de drain geduwd (tot maximaal 500 meter), waarbij de speciaal ontwikkelde spuitkop de drain reinigt en het vuil afvoert. 

Uw grond in topconditie dankzij regelmatig onderhoud.

Om er voor te zorgen dat drainage optimaal blijft functioneren, is regelmatig onderhoud noodzakelijk. Uw drainagebuis kan namelijk verstopt raken door klei, zand, ingroeiende wortels en ijzeroxide, waardoor verhoging van het grondwaterpeil ontstaat en het risico op verzilting toeneemt. Hierdoor kan de conditie van uw grond achteruit gaan. Door periodieke drainagereiniging blijft uw grond in topconditie. Dit merkt u in de kwaliteit van de gewassen en uw opbrengst.

Robuust en betrouwbaar.

Homburg Draincleaners zijn economisch in gebruik, betrouwbaar en uiterst robuust. De eenvoudige bediening zorgt er voor dat u veilig en efficiënt kunt werken. Homburg ontwerpt en bouwt Draincleaners op basis van een jarenlange praktijkervaring. Voor iedere specifieke situatie biedt Homburg u de bijpassende Draincleaner. Het gepatenteerde systeem reinigt zonder de structuur van de grond of de drain aan te tasten.

Dynamic Drive

Met de introductie van Dynamic Drive automaat heeft Widontec de bediening van de Homburg drainreinigers verder geoptimaliseerd. Dankzij Dynamic Drive is de gebruiker verzekerd van optimale reiniging van de drains, bedieningsgemak en een lange levensduur van de drainreiniger.  

Bediening


Homburg Dynamic Drive (HDD) is een volledig geautomatiseerde aandrijfsysteem dat door Widontec is ontwikkeld. Het systeem stelt u in staat de drains optimaal te reinigen. Door het instellen van de maximale hydraulische druk en de mogelijke lengte van de drainagebuis detecteert het systeem een mogelijke verstopping. Wanneer het aandrijfsysteem de ingegeven waarde bereikt wordt automatisch de spoelslang weer op de haspel teruggedraaid. Zodra de kop van de spoelslang de drainage-opening bereikt, klinkt een waarschuwingssignaal voor de chauffeur.

Functies:

  • Obstakel beveiliging  

Wanneer het systeem een obstakel detecteert wordt de invoer gestopt daarna zal het systeem een procedure afhandelen om het obstakel te verwijderen.

  • Proportionele regeling

Elektrisch hydraulisch proportionele besturing.

  • No-Stress Control                         

Automatisch regelen van de snelheid bij meer weerstand, het systeem berekend de toelaatbare weerstand afhankelijk van de ingevoerde lengte Homburg HPE slang.

  • Traction Control

Zodra het systeem slip detecteert grijpt het in door de snelheid te reduceren dan wel te stoppen, hierdoor wordt onnodige slijtage uitgesloten.

  • Distance Control

U kunt de gewenste invoerafstand selecteren, bij het bereiken van deze waarde wordt de HPE slang weer terug getrokken op de machine.

  • Auto Stop

Wanneer de gewenste procedure afgewerkt is zal de machine automatisch stoppen en schakelt de waterdruk op de HPE slang uit waarna het systeem de chauffeur een signaal geeft.

Website:

www.draincleaner.nl

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then